Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Tallisi Oy 
Ostomiehentie 12 A 1,
90420 Oulu

Kyseessä työntekijöiden ja asiakkaiden rekisteri

Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Asiakkaiden tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon, sekä kohteiden myyntiin kuuluviin toimenpiteisiin.
Työntekijöiden tietoja käytetään palkanmaksuun ja muihin lakisääteisiin velvoitteisiin.

Kuvaus henkilötietoryhmistä
Asiakkaat: Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti, sosiaaliturvatunnus kauppakirjoihin. Sosiaaliturvatunnusta ei luovuteta yhteystyökumppaneille.
Työntekijät: Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti, sosiaaliturvatunnus

Tietolähteet
Asiakkaiden ja työntekijöiden itse antamansa tiedot tallennetaan.

Tietojen luovuttaminen
Asiakkaiden ja työntekijöiden tietoja luovutetaan tilitoimistolle. Tarvittaessa Tallisi Oy:n asiakkaiden yhteystietoja luovutetaan yhteistyökumppaneille projektien hoitamiseksi.

Suojaus
Tietoja säilytetään yrityksen toimiston tiloissa, jotka ovat hälytysjärjestelmällä suojatut sekä erikseen tarvittavan avaimen takana lukittujen toimistohuoneiden tietokoneilla, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. Asiattomat eivät pääse katsomaan tietoja.

Tietojen säilytysaika tai sen määrittämisen kriteerit
Tietoja säilytetään lain määräämällä tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tarkastettavakseen tietonsa ja teemme rekisteröidyn vaatimat korjaukset tai vanhentuneiden tietojen poistamiset.

Valikko